Familieopstellingen

Familieopstellingen (volgens B. Hellinger) maken zichtbaar hoe diep familieleden met elkaar verbonden en vaak ook verstrikt zijn. Een verstrikking is een onbewuste identificatie met een eerder geboren familielid, waardoor je hun lot, levensomstandigheden en gevoelens herleeft. Familieopstellingen kunnen deze verstrikkingen, zielsverbindingen zichtbaar maken.

Wanneer bijvoorbeeld een kind zich opvallend gedraagt of erg lastig is, dan wil het voor iets aandacht vragen. Het kind wil onbewust dat een buitengesloten of vergeten familielid zijn plaats binnen de familie krijgt om er zo voor te zorgen dat het systeem een geheel blijft.

De oplossing kan zijn dat wanneer iedereen binnen de familie zijn juiste plek inneemt het systeem zich kan ontspannen. Wat overgenomen is kan worden teruggegeven en in dank worden aanvaard. Daarnaast is het belangrijk om waar nodig dank uit te spreken. De weg is dan weer vrij om zich met de goede en positieve krachten van het familiesysteem te verbinden waardoor liefde weer vrij kan stromen.

Naast het opstellen van de herkomstfamilie (vader, moeder, broers/zussen) gaan we ook in op huidige relaties. Het goed in stand houden van een liefdesrelatie hangt vaak af van welke plaats wij onze partner naast ons geven. Vaak zijn we niet klaar of “vrij” voor ontmoeting, relatie, verbinding omdat we nog in onze herkomstfamilie door een bepaald lot aan anderen gebonden/verstrikt zijn.

„Nieuwe“ systeemopstellingen:
bewegingen van de ziel

Een seminar biedt u de gelegenheid om de traditionele familieopstellingen methode te leren kennen met daarnaast vernieuwde methodes. Naast het opstellen van familiesystemen is het mogelijk om bijvoorbeeld uw werksituatie op te stellen of een ander thema.

Thema’s kunnen zijn:

  • relatieproblemen
  • (steeds terugkerende) probleemsituaties
  • ziekte, depressie, angst, woede, het ‘gevoel nergens bij te horen’
  • problemen op het werk en/of financiële problemen
  • de wens om consequenter en liefdevoller met uw kinderen te kunnen omgaan
  • ...
Door het werken met familieopstellingen kunnen problemen opgehelderd en beter “gedragen” worden vanuit een ervaren inzicht. Oplossingen kunnen ook plaatsvinden wanneer we in staat zijn de ziel de ruimte en de tijd te geven. De ziel streeft altijd naar vrede en integratie.

Innerlijke groei

Innerlijke groei opstellingen zijn erop gericht de opgestelde werkelijkheid als spiegel te gebruiken om uw bewustzijnsniveau te ervaren en te erkennen. In plaatst van corrigerend op te treden gaat het erom de dynamieken in de opstelling te zien als een taal die men moet leren begrijpen.

Iedere maand vinden er familieopstellingen plaats in München-Pasing. Daarnaast organiseer ik workshops gericht op bewustzijnsontwikkeling.Wilt u kennismaken met familie-opstellingen maar zelf (nog) geen opstelling doen, dan bent u van harte welkom als representant. Een representant neemt deel aan de opstelling van anderen en maakt op deze wijze kennis met het opstellingenwerk. Het deelnemen aan opstellingen van anderen is een diepgaande en bijzondere ervaring. Deelname kan tevens eigen vragen verhelderen of thema's waaraan u zou willen werken aan het licht brengen.


www.familienaufstellung.org