Bachbloesemtherapie

De Bachbloesemtherapie, ontwikkeld door de Engelse arts Dr. Edward Bach (1886-1936), is een eenvoudige en holistische methode met verschillende toepassingen. Bachbloesemtherapie is een fantastische ondersteuning bij acute of chronische problemen die te maken hebben met angst, onzekerheid, desinteresse, eenzaamheid, overgevoeligheid, jaloezie, moedeloosheid of zorgen om anderen. Bachbloesems helpen de innerlijke balans te herstellen, energetische blokkaden op te heffen en kunnen preventief tegen ziekten werken.

Het doel van Bachbloesemtherapie is harmonisering van het bewuste zijn. Bachbloesems zetten aan tot meer zelfkennis. Hierdoor kan de persoonlijkheid zich nog beter ontplooien en een krachtige stabiliteit ontstaan. Daaruit volgt een grotere weerstand tegen psychische en/of lichamelijke klachten.

De therapie moet individeel en actueel zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de bloesems precies op uw persoon en huidige situatie afgestemd moeten worden.
Ook voor kinderen is de Bachbloesemtherapie heel geschikt. De onbevangenheid van kinderen maakt dat op korte termijn goede resultaten te verwachten zijn.