Disclaimer

Uitgegeven door
Laura Hess
Praxis für ganzheitliche Therapie
München


Voor de inhoud is verantwoordelijk
Laura Hess
kontakt@praxis-laura-hess.de

Deze Website is gemaakt door:
icom - Neue Medien
Ickstattstraße 16
80469 München
www.icom.de
info@icom.de

Gebruik van de site van de praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door de praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. De praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo's, zijn in eigendom van de praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, welke niet het eigendom zijn van de praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess, zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De praktijk voor "ganzheitliche therapie" Laura Hess geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.